• Cestovanie
  • Rozhovor
  • Bývanie
  • Príroda
  • História
  • Relax
  • Technika
  • Auto - Moto
  • 1
  • 2

Fotografia je umenie maľovať svetlom

Panorama vysnekopske1

 

TONO HARATYK

 

„Pozorovanie okolitého sveta cez hľadáčik fotoaparátu ma naučilo pozornejšie a citlivejšie vnímať jeho farebné odtiene a hlavne to, čo je pre každého človeka samozrejmosťou. Je to svetlo, od ktorého závisí celé naše bytie.“

 

 DSC9387cm40

 

Najobľúbenejšou témou na fotografovanie pre Tona Haratyka je hlavne príroda: fl óra, fauna, krajinky ... Krásu a premenu prírody pozoruje vo všetkých ročných obdobiach. Rodák z Popradu žije a stále pôsobí v tomto krásnom podtatranskom kraji. Fotografovaniu sa venoval ako 15-ročný, kedy si kúpil svoj prvý kinofi lmový fotoaparát. S týmto jednoduchým ale praktickým fotoaparátom začal objavovať nádherný svet fotografie. Keď pochopil základné zákonitosti, ako je expozičný čas, clona a citlivosť  filmu, zaobstaral si svoju prvú kinofi lmovú zrkadlovku a následne na tú dobu vynikajúcu nemeckú zrkadlovku. „Vo fotokomore som trávil celé hodiny a so zatajeným dychom som čakal, ako sa pomocou vývojky na fotografi ckom papieri po expozícii vynára fotografovaný obraz. Boli to časy klasickej fotografi e s neopakovateľným čarom.“ Srdcovou záležitosťou pre Tona Haratyka sú hlavne Tatry, kde trávi veľa času a pri svojich potulkách nachádza nevyčerpateľný zdroj inšpirácie. Úžasné pohľady na okolité horské hrebene, rozdeľujúce prekrásne doliny, popretkávané horskými bystrinami, posiate plesami a vzácnou kvetenou, pôsobia ako magnet pre jeho objektív. Okrem fotografovania samotnej tatranskej krajiny sa Tono Haratyk pri svojich fotovýpravách venuje aj fotografovaniu tatranskej kveteny, na ktorej rozmanitosť sú Tatry bohaté a taktiež na fotografovanie tatranských kamzíkov a svišťov, ktoré sú akýmsi symbolom našich veľhôr. Pri ich pozorovaní a fotografovaní trávi celé hodiny a trpezlivo vyčkáva na ten správny okamih, kedy môže stlačiť spúšť fotoaparátu a zvečniť všetku tú krásu na fotografii. Každý zo spomenutých fotografi ckých žánrov si vyžaduje individuálny prístup, iný spôsob fotografovania a inú fotografi ckú techniku. „Pri fotografovaní tatranskej krajiny nestačí len prísť na vyhliadnuté miesto, ale je potrebné počkať na to správne svetlo, ktoré dodáva krajine tú správnu atmosféru. Najradšej využívam ranné, alebo večerné svetlo.“ Medzi fotografmi známa tzv. „zlatá hodinka“ je časová fáza dňa trvajúca približne hodinu od východu slnka a hodinu do západu slnka. V tejto svetelnej fáze dňa je svetlo mäkké a teplé, prevládajú odtiene oranžovej a purpurovej a vzhľadom na ostrý uhol dopadu sa tiene predlžujú a dodávajú krajine plasticitu. Fotograf Tono Haratyk nemá vyhradené miesto v Tatrách, každá časť Tatier má svoje osobité čaro, ktoré si zaslúži pozornosť a má čo ponúknuť návštevníkovi.

 

 DSC3197ceresna44cm

 

 DSC0112lesnickesedlolinie44cm

 

ĽUBOMÍR HURAJT

 

T15cm20

 

T3cm20

 

S fotoaparátom v ruke spája svoje voľné chvíle Ľubomír Hurajt. Žije v Poprade, v meste pod Vysokými Tatrami, ktoré je obklopené po celý rok krásnou prírodou. Foteniu sa venuje od roku 2005, kedy sa dočasne prestal venovať maľovaniu obrazov. Plátno a štetec zamenil za objektív fotoaparátu, s ktorým nielen v tatranskom kraji ale i v celom našom krásnom slovenskom kraji, nachádza motívy pre svoje fotky. „Najradšej fotím krajinu aj keď sa nevyhýbam ani ostatným témam.“ Krásy a zaujímavosti okolitej prírody v podobe fl óry a fauny, panoramatické pohľady na majestátne vrcholy, rozsiahle políčka, či bežný život ľudí, to všetko môžeme vidieť na fotkách Ľubomíra Hurajta. S citlivým vnímaním zachytáva veci bežné i veci, ktoré akoby voľným okom nevidíme ... Fotenie krajiny mu prinieslo aj prvé ocenenie, svoje fotografie prezentuje na www.lubohurajt.com

 

2006 regionálna súťaž „Podtatranská fotografi a 2006“ – čestné uznanie za fotografiu „Podtatranské ráno“
2008 súťaž “Podtatranská fotografi a 2008” - čestné uznanie za fotografi u Laura 3. miesto za fotografi e Zastavenie, Strom, Svetlo a farby
2008 krajská súťaž „AMFO 2008“ - hlavná cena a diplom za fotografi e Zastavenie, Strom, Svetlo a farby

 

T10cm20

 

suunto banner

 

dobrekufre1

kupele

gfbannerdobrekufrealpine

ASP banner cestujeme 456x270

asolo banner

vertikal banner1

AnglickeFrazy