• Cestovanie
  • Rozhovor
  • Bývanie
  • Príroda
  • História
  • Relax
  • Technika
  • Auto - Moto
  • 1
  • 2

Muzeum TANAPu vždy prekvapí novinkami

Mzeum-TANAPu-001cm39

 

Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici je špecializovaným múzeom v oblasti ochrany prírody Tatranského národného parku s odborným zameraním na prezentáciu živej a neživej prírody a ľudské aktivity v tomto území. Pritom plní svoju nezastupiteľnú poznávaciu, dokumentačnú, prezentačnú a výchovno-vzdelávaciu funkciu. Vystavené exponáty z oblasti geológie, fauny a fl óry, histórie a etnografi e na území Tatier sú v každodennej starostlivosti odborných pracovníkov Výskumnej stanice a Múzea Štátnych lesov TANAPu.
Prvá podoba muzeálnej expozície bola v súčasných priestoroch Múzea TANAPu sprístupnená verejnosti 9. septembra 1969 pri príležitosti Medzinárodného sympózia venovaného 20. výročiu uzákonenia Tatranského národného  arku. So zreteľom na dominantný profi l múzea už v tom čase boli dve tretiny z 1 200 m2 výstavnej haly vyčlenené na prírodné a jedna tretina na spoločenské vedy (históriu a národopis), s osobitným zreteľom na ich vzťah k tatranskej prírode. Úvodnú časť expozície tvoria geologicko-mineralogické exponáty. V podstatne bohatšej a pútavejšie predstavenej biologickej expozícii je živá tatranská príroda (fl óra a fauna), inštalovaná podľa biotopov počnúc pásmom lesov a končiac alpínskym stupňom. Trojrozmerné exponáty dopĺňa bohatý grafi cký, prevažne fotografi cký materiál, ktorý približuje návštevníkom charakter prostredia. Záver prírodovednej expozície tvoria doklady z histórie ochrany tatranskej prírody. Historická expozícia podáva v skratke obraz o vývoji ľudských vzťahov k Tatrám a o vplyve hospodárskych exploatátorov (pastierov, baníkov, uhliarov, bylinkárov, poľovníkov) na prírodu Tatier. Osobitnú malú expozíciu tu má aj Horská služba TANAPu. Národopisná výstava, inštalovaná na druhom podlaží, poskytuje návštevníkom obraz o živote podtatranského ľudu od kolísky po hrob, o tradičných zamestnaniach, ľudovej kultúre a umeleckej tvorbe.

 

DSCN4053cm39

 

DSCN4055cm39


Expozícia Múzea TANAPu nie je statická. Každoročne sa jej exponáty dopĺňajú i vymieňajú. Návštevník tak má možnosť vidieť zakaždým niečo nové. Inak tomu nebolo ani na jeseň minulého roku, keď pracovníci Výskumnej stanice a Múzea TANAPu Štátnych lesov TANAPu v jednotlivých výstavných vitrínach vymenili a doplnili najmä exponáty rastlinnej i živočíšnej ríše Tatier. „Vo vestibule múzea sme pôvodného kamzíka, ktorý tu prezentoval tatranskú populáciu svojho druhu takmer 50 rokov, nahradili novým. Tak ako všetky ostatné preparáty zvierat, aj kamzík vo vstupnej hale múzea, v Tatrách zahynul. Bolo to pred dvomi rokmi v snehovej lavíne, ktorá sa začiatkom zimy zosunula v Belianskych Tatrách,“ opisuje krátky príbeh nového exponátu kamzíka Barbara Chovancová, zoologička Výskumnej stanice a Múzea TANAPu.

Novými preparátmi mláďat tatranských predátorov a ďalších zvieracích druhov sú doplnené aj diorámy znázorňujúce jednotlivé
vegetačné stupne. „Chceli sme, aby najmä detskí návštevníci múzea videli, ako vyzerá mláďa a ako dospelý jedinec. Preto pri veľkej medvedici pribudlo malé medvieďa, pri zajacovi zajačik, pri ježovi ježko a pri jazvecovi mláďa jazveca. Máme srnčiatko, no napriek tomu, že veľa sŕn hynie na cestách, srna nám chýba. Veríme však, že sa nám podarí získať taký úhyn, ktorý nebude veľmi zničený a ktorý sa bude dať preparovať,“ poznamenáva Barbara Chovancová. Postupne sa v presklenených vitrínach vymieňajú aj drobné bezstavovce. Pod lupou lepšie viditeľná je už aj žiabronôžka severská, vzácny glaciálny relikt, žijúca v jedinom vysokotatranskom plese.
Za sklom vo vitrínach sú aj nové druhy tatranskej kveteny. Rozpráva o nich botanička Výskumnej stanice a Múzea TANAPu
Zuzana Homolová: „Každý rok vymieňame približne 150 z 255 alternatívnych druhov rastlín. Najmä kvôli tým návštevníkom, ktorí prichádzajú každý rok. Úplne novým druhom v tomto roku je chránený endemit Západných Karpát mak tatranský pravý, ktorý na Slovensku rastie iba v Západných a Vysokých Tatrách a Veľkej Fatre. Tak ako väčšinu ostatných aj tento druh máme z vlastnej botanickej záhrady. To všetko je však len zlomok z druhového bohatstva fl óry Tatier: 1 400 cievnatých rastlín, približne 700 druhov machorastov a vyše 1200 lišajníkov. Vyberáme a vystavujeme z nich tie najatraktívnejšie a najzaujímavejšie druhy.“
Pre záujemcov z radov návštevníkov Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici ponúka premietanie videofi lmov alebo prednášky s tematikou ochrany prírody v národnom parku. Svoje nezastupiteľné miesto tu majú nielen informačné materiály o Tatranskom národnom parku, mapy, kalendáre, časopis Tatry či pohľadnice, ale aj odborná literatúra s tematikou histórie a ochrany prírody v Tatrách.

 

 

Text, foto: Múzeum TANAPu

 

OTVORENÉ / OPEN
máj - september:
PO - NE / MON - SUN
8.30 - 12.00 13.00 – 17.00
október - apríl:
PO - NE / MON - SUN
8.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Tel: +421 52 478 03 65
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.lesytanap.sk

Viac z tejto kategórie: « Hrad a skanzen v Starej Ľubovni

suunto banner

 

dobrekufre1

kupele

gfbannerdobrekufrealpine

ASP banner cestujeme 456x270

asolo banner

vertikal banner1

AnglickeFrazy