• Cestovanie
  • Rozhovor
  • Bývanie
  • Príroda
  • História
  • Relax
  • Technika
  • Auto - Moto
  • 1
  • 2

Hrad a skanzen v Starej Ľubovni

hrad noc41cm

 

V Ľubovni na privítanie hostí duneli delá, že sa až veže a cimburie zahalili dymom a zvony vyzváňali ako pri požiari. Nádvorie, na ktorom kráľ Ján Kazimír vystúpil, predsieň a hradné schodisko boli potiahnuté červeným súknom. Vo vázach, dovezených z Talianska, horelo orientálne vonné korenie. Väčšia časť pokladov Lubomirského – zlatého a strieborného riadu a náčinia, tapiet, kobercov, gobelínov tkaných rukami flámskych majstrov, sôch, hodín, skríň zdobených drahokamami, sekretárov vykladaných perleťou a jantárom – bola dovezená do Ľubovne už skôr, aby to bolo všetko rozostavané, rozsvietené, oslňovalo zrak a menilo celý hrad v akúsi čarovnú rezidenciu...

 

Takto opísal známy poľský autor Sienkiewicz vo svojom diele Potopa prevoz poľských korunovačných klenotov z Poľska na hrad Ľubovňa. Klenoty na hrade Ľubovňa boli uchovávané od roku 1655 do roku 1661 počas Švédsko-poľskej vojny. Tento rok (2015) si pripomíname 360. výročie ich prevozu.

Hrad Ľubovňa je pohraničným hradom z konca 13. storočia. Je miestom stretnutí uhorských a poľských kráľov, súkromným sídlom španielskej princezny Isabelly de Bourbon Zamoyskej a väznením Mórica Beňovského, ktorého dobrodružná cesta na Madagaskar, kde sa stal neskôr kráľom, sa začala práve útekom z hradného väzenia hradu Ľubovňa.
V roku 1412 sa na hrade Ľubovňa stretol uhorský kráľ, Žigmund Luxemburský, a poľský kráľ, Vladislav II. Jagiełło. Obaja panovníci práve na hrade Ľubovňa podpísali mierovú zmluvu, avšak uhorský kráľ Žigmund v tom čase ešte bojoval o územie Dalmácie (časti dnešného Chorvátska) s Benátkami. Potreboval ďalšie peniaze na vedenie vojny, preto požiadal poľského kráľa Vladislava, aby mu požičal 37 000 kôp českých strieborných grošov. Za túto sumu dostal poľský kráľ do zálohu 13 spišských miest spolu s tromi slobodnými kráľovskými mestami, Starou Ľubovňou, Hniezdnym a Podolíncom. Hrad Ľubovňa sa stal administratívnym centrom zálohovaného územia na dlhých 360 rokov. Počas tohto obdobia tu pôsobili viaceré významné poľské šľachtické rodiny a hrad Ľubovňa bol neraz v centre dôležitých medzinárodných otázok. Najdlhšie tu pôsobila poľská magnátska rodina Lubomirkich, ktorí sa najviac zapísali do dejín hradu i regiónu. Jedinečné spojenie šľachty žijúcej na hrade a vidieku v skanzene pod ním predstavujú dobové obydlia roľníkov a remeselníkov a iné hospodárske budovy.
Dominantou expozície je drevený gréckokatolícky kostolík, zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, postavený v roku 1833. Patrí k významným pamiatkam ľudovej sakrálnej architektúry na východnom Slovensku. Je to zrubová jednoloďová stavba so svätyňou, ktorá má polygonálny uzáver a predsieň, nad ktorou sa vypína vysoká veža. Interiér kostolíka je vyzdobený ikonostasom. Tvorí ho barokovo klasicistická, dekoratívna trojradová architektúra z l. pol. 18. st. Ikonostasová stena oddeľujúca loď od svätyne má tri vchody, stredný vchod uzatvárajú cárske dvere. Za povšimnutie stojí kruhové teleso zavesené na strope v centre lode, datované rokom 1633, o ktorom sa zachovala medzi obyvateľmi obce Matysova táto legenda: V časoch, keď v obci ľudia vymierali v dôsledku cholery, prisnil sa jednému obyvateľovi obce sen, v ktorom videl valiace sa žeravé teleso , ktoré privial vietor do dediny. Keďže ho považoval za posla z nebies, vyhotovil vo sne videný predmet a umiestnil ho do lode kostolíka. Vraj choroba ustúpila... Kostolík bol v roku l979 premiestnený do tejto expozície a v roku l991 znovuvysvätený. Na významné sviatky sa tu konajú liturgie a pobožnosti v staroslovienskom jazyku.

 

BOJOVNIK1HI-REScm41

 

Ľubovnianske múzeum – hrad pripravuje pre návštevníkov množstvo podujatí. Nový rok už tradične vítame Trojkráľovou liturgiou so sprievodom s ikonou patróna chrámu, svätého Michala Archanjela. Ikonu nesú členovia folklórneho súboru v autentických krojoch, aby sa aj tým zdôraznila krása a pokora našich predkov. Pre školy pripravujeme podujatie Hrad a skanzen deťom, kedy máme pre deti pripravené množstvo tradičných detských hier či zaujímavých úloh na hrade. Počas sezóny sú samozrejmosťou vystúpenia sokoliarov, ktoré oživujú prehliadku návštevníkom ukážkami lovu pernatých dravcov. V rôznych animačných podujatiach vystupujú šermiari s ukážkami zbraní a streľby ale ponúkame aj ohňovú show v noci, či naše hradné, dvorné cigánky, ktoré vám zadarmo vyveštia vašu svetlú budúcnosť. V areáli skanzenu prezentujeme tradičné remeslá okolia Starej Ľubovne (kováč, keramikár, pečenie lokší na tradičnej domácej peci v mlyne a mnoho iných, no vždy tradičných remesiel). Ľubovnianske múzeum organizuje množstvo unikátnych výstav. Tento rok sú to výstavy: ZRKADLENIE HUDBY NA SPIŠI a ARS LITURGICA. Zrkadlenie hudby na Spiši predstavuje historické hudobné nástroje z obdobia baroka a klasicizmu. Vo výstavných priestoroch skanzenu pod hradom Ľubovňa je pre návštevníkov pripravená výstava liturgických predmetov, odevov a kníh zo zbierok Ľubovnianskeho múzea. Práca v múzeu nie je len o podujatiach, ale aj o rôznych konferenciách, edukačných aktivitách či publikačnej činnosti. Veľmi nápomocným je aj Občianske združenie Priatelia hradu Ľubovňa. V spolupráci s občianskym združením vydávame rôzne omaľovánky pre deti týkajúce sa legiend spätých s hradom Ľubovňa či detského sprievodcu po pamiatkach mesta Stará Ľubovňa.
Nezabúdame ani na mamičky s deťmi, pre ktoré máme k dispozícii aj prebaľovacie pulty či detský kútik s tradičnými drevenými hračkami v areáli skanzenu.
Návštevnosť našich expozícií neustále narastá, čo je dôkazom záujmu zo strany návštevníkov, no zároveň nás to zaväzuje k ešte väčšiemu napredovaniu. Veríme, že sa nám to spolu s Vami, našimi návštevníkmi, bude dariť i naďalej.
Pozývame Vás na hrad a skanzen v Starej Ľubovni.

 

 

Text, foto: hrad Stará Ľubovňa

www.hradlubovna.sk

suunto banner

 

dobrekufre1

kupele

gfbannerdobrekufrealpine

ASP banner cestujeme 456x270

asolo banner

vertikal banner1

AnglickeFrazy