• Cestovanie
  • Rozhovor
  • Bývanie
  • Príroda
  • História
  • Relax
  • Technika
  • Auto - Moto
  • 1
  • 2

MÚZEUM MINCÍ A MEDAILÍ KREMNICA

GoodFlight-2017 NBS-MMM 22

 

Múzeum mincí a medailí v Kremnici patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku. Založené bolo archivárom Pavlom Križkom v roku 1890 ako vlastivedné múzeum. V roku 1976 sa vyprofilovalo na jedinečné špecializované múzeum pre oblasť numizmatiky a vďaka svojej špecializácii sa v roku 1994 stalo súčasťou Národnej banky Slovenska. Múzeum spravuje rôznorodý zbierkový fond, v ktorom nechýbajú vzácne exponáty z oblasti numizmatiky, medailérstva, regionálnej histórie a výtvarného umenia. Kompletná zbierka múzea pozostáva z takmer 100 tisíc zbierkových predmetov. Tie najzaujímavejšie z nich sú prezentované v rámci expozícií a výstav múzea.

 

 

 

Numizmaticko-historická expozícia pod názvom Líce a rub peňazí – Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska sa nachádza v priestoroch neskorogotického meštianskeho domu na historickom námestí Kremnice. Na piatich podlažiach predstavuje komplexné dejiny peňazí, mincovníctva a medailérstva na Slovensku, ktoré sú úzko späté s históriou mesta Kremnica.
Návštevník sa tak v úvode expozície zoznamuje s dejinami mesta a životom jeho obyvateľov. Prostredníctvom autentických exponátov sa dozvedá o vzniku mesta a založení kremnickej mincovne uhorským kráľom Karolom Róbertom z Anjou, o organizácii mestskej správy, najdôležitejších kremnických remeslách a cechoch, ale aj o každodennom živote mešťanov. Samostatná časť je venovaná vzácnym návštevám mesta, z ktorých najvýznamnejšími boli návšteva cisára Františka Lotrinského v roku 1751 a jeho synov Jozefa a Leopolda v roku 1764. Na ich návštevy sa zachovalo množstvo pozoruhodných historických pamiatok, napríklad slávnostné kladivo, pomocou ktorého cisár František Lotrinský vlastnoručne doloval rudu alebo slávnostný odev kráľa Jozefa II., v ktorom sfáral do bane. V dvoch podzemných podlažiach expozície sa návštevník oboznámi s dejinami baníctva a hutníctva v Kremnici. V unikátnom suteréne sú tu nainštalované jednotlivé typy historických banských štôlní. Autentickú atmosféru banského diela dopĺňajú exponáty týkajúce sa práce baníkov a hutníkov.
Najrozsiahlejšia časť expozície je venovaná dejinám peňazí na Slovensku. Návštevník tak má možnosť spoznať rôzne typy platidiel používaných na území Slovenska – od predmincových, keltských, rímskych alebo veľkomoravských platidiel, cez razby kremnickej mincovne až po súčasné bankovky a mince. Návštevník prechádzajúci jednotlivými obdobiami môže vidieť vzácne nálezy mincí z rôznych období, nástroje a raziace stroje používané v kremnickej mincovni, ako aj množstvo sprievodného materiálu – dobové rytiny, listiny alebo obrazy, ale aj rôzne predmety viac či menej spojené s peniazmi, ako sú historické peňaženky, pokladničky, šperky vytvorené z mincí, a podobne. Najnovšou súčasťou expozície je prezentácia technických zariadení na spracovani slovenských mincí a bankoviek, používaných v Národnej banke Slovenska v rokoch 1993 až 2008 (slovenská korunová mena).
V podkroví múzea sú prezentované dejiny medailí na Slovensku. Práve Kremnica bola a stále je dôležitým centrom medailérskeho umenia na našom území. Vďaka kremnickej mincovni tu pôsobilo množstvo významných medailérov, ktorých diela môže návštevník múzea obdivovať. V expozícii sú zastúpené kremnické medaily od renesancie, cez barok, klasicizmus, realizmus a secesiu až po súčasné razené a liate medaily. Samostatná časť expozície predstavuje zbierku medailí, vytvorených poprednými slovenskými a zahraničnými medailérmi na Medzinárodnom sympóziu medailí, organizovanom múzeom spravidla každé dva roky už od roku 1983.

 

GoodFlight-2017 NBS-MMM 01

 

GoodFlight-2017 NBS-MMM 03

 

Múzeum mincí a medailí v Kremnici okrem numizmaticko-historickej expozície spravuje ďalšie tri nemenej zaujímavé objekty. Mestský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou. Jeho dominantou je Kostol sv. Kataríny, známy aj vďaka jedinečným organovým koncertom. Veža kostola poskytuje veľkolepú vyhliadku na panorámu starobylého mesta a okolitých vrchov. V ďalších objektoch hradného areálu sa nachádzajú historické a umelecko-historické expozície.
Meštiansky dom na historickom námestí Kremnice je miestom prezentácie rôznorodého zbierkového fondu múzea prostredníctvom dlhodobých výstav rozličného zamerania. Architektonicky zaujímavý dom je postavený na úzkej stredovekej parcele medzi dvoma väčšími gotickými stavbami a jeho interiér predstavuje neskororenesančnú meštiansku architektúru. Aktuálna výstava s poetickým názvom Pôvab kameninových záhrad predstavuje produkciu kremnickej kameninovej továrne, ktorá pracovala približne jeden a pol storočia (1815 – 1956). Jej výrobky boli vďaka vysokej kvalite tohto typu keramiky, tvorivej invencii a originalite expedované do celého sveta. K unikátom, v súčasnosti aj jedným z najžiadanejších zberateľských artiklov, patria výrobky z obdobia secesie.
V galerijných priestoroch múzea sa konajú domáce a medzinárodné výstavy súčasného výtvarného umenia. Svoju tvorbu tu prezentujú nielen kremnickí výtvarníci, resp. výtvarní umelci viac či menej spätí s mestom Kremnica, ale aj autori z celého Slovenska a zahraničia. Zaujímavou je tiež tzv. zelená izba s dobovými nástennými maľbami zo 16. storočia.
Múzeum pripravuje pre verejnosť rôzne kultúrne podujatia, ktorými sa snaží priblížiť návštevníkom bohatstvo ukryté vo svojich zbierkach pútavou formou. K už tradičným podujatiam patrí májová Noc múzeí a galérií, organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. V letných mesiacoch sa návštevníci môžu tešiť na sériu letných podujatí – od pikniku na Mestskom hrade, cez dramatizované príbehy z dejín mesta v expozícii Líce a rub peňazí až po nočné prehliadky pod názvom Letné noci múz. Pre milovníkov hudby sú určené koncerty rôznych žánrov v Kostole sv. Kataríny na Mestskom hrade. Múzeum zároveň ponúka edukačné programy pre školy alebo tvorivé dielne pre deti.
Za svoju činnosť múzeum získalo niekoľko prestížnych ocenení. Ocenenie Múzeum roka, udeľované Ministerstvom kultúry SR, Zväzom múzeí na Slovensku a Radou galérii Slovenska, získalo hneď dvakrát – v roku 2003 za realizáciu expozície Líce a rub peňazí a v roku 2007 za realizáciu dlhodobej umelecko-historickej výstavy Cesty zberateľstva v umení 15. – 18. storočia (2007 – 2012). Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá sa múzeu podarilo získať taktiež dvakrát – v roku 1996 za komplexný prístup k obnove Mestského hradu múzeum a opäť za realizáciu výstavy Cesty zberateľstva v umení 15. – 18. storočia v roku 2007.

 

GoodFlight-2017 NBS-MMM 04

 

 

Text, photo: archív NBS - Múzea mincí a medailí Kremnica
www.nbs.sk
www.muzeumkremnica.sk

suunto banner

 

dobrekufre1

kupele

gfbannerdobrekufrealpine

ASP banner cestujeme 456x270

asolo banner

vertikal banner1

AnglickeFrazy