• Cestovanie
  • Rozhovor
  • Bývanie
  • Príroda
  • História
  • Relax
  • Technika
  • Auto - Moto
  • 1
  • 2

MESTSKÝ HRAD V KREMNICI

HRAD.-Exterier.-final-selec.-0666

 

Mestský hrad v Kremnici, ktorý spravuje Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica, svojím architektonickým riešením predstavuje ojedinelú pamiatku stredovekého osídlenia a fortifikácie. Ide o veľmi zaujímavý osobitný typ opevnenej stavby, ktorá na rozdiel od väčšiny hradov na území Slovenska nebola budovaná panovníkom, alebo miestnym feudálom. Výstavbu mestského hradu v Kremnici zabezpečovali mešťania pravdepodobne výhradne pre potreby správy a obrany svojho mesta, boli jeho vlastníkmi podobne, ako to bolo v talianskych mestských štátoch. Mestský hrad je komplex stavieb zo 14. – 15. storočia chránený dvojitým opevnením. Opevnenie kremnického mestského hradu je najstaršie zachované spomedzi opevnení známych stredoslovenských mestských hradov (Banská Bystrica, Banská Štiavnica) a spolu s hradbami samotného mesta je zároveň jedným z najzachovalejších systémov mestských hradieb na Slovensku.

 

DSC07931

 

Dominantou a najreprezentatívnejšou stavbou hradného areálu je Kostol sv. Kataríny – patrónky mesta. Najstaršie obdobie stavebného vývoja kostola je vzhľadom na absenciu datovateľných nálezov nejasné. Vo všeobecnosti sa vznik hradného kostola kladie do 14. storočia. Pre dnešnú podobu interiéru kostola bola dôležitá prestavba kostola z obdobia okolo roku 1400. Koncepcia interiéru bola vložením stredovekého arkádového pásu s dvojicou pilierov transformovaná na dvojloďovú. Z tohto obdobia sú zachované bohaté tvaroslovné články, ktoré kvalitou svojho prevedenia poukazujú na čulé kontakty Kremnice s dobovými kultúrnymi centrami, napríklad Viedňou. Ku kostolu bola v 15. storočí voľne pristavaná veža. Po stáročia v nej sídlili strážcovia a ohlasovali nebezpečenstvo. V súčasnosti funguje izba strážcov ako expozícia a zároveň je odtiaľ najkrajší výhľad na panorámu mesta a okolité vrchy. Návštevníci sa k nej dostanú výstupom po 127 točitých kamenných schodoch.
Súčasný celkový vzhľad získal kostol predovšetkým vďaka rozsiahlej pamiatkovej obnove v rokoch 1883 – 1886. Obnovu realizovali Ferenc Storno a jeho syn Kálman zo Šoprone, ktorí sa v duchu historického romantizmu pokúsili o návrat stavby do „gotickej“ podoby. Zo staršieho obdobia pred regotizáciou sa v interiéri kostola zachovalo niekoľko umeleckých diel a stavebných prvkov. Na bočnom oltári je umiestnená socha Madony z prelomu 15. – 16. storočia, v zadnej časti lode sa nachádzajú tri drevené gotické plastiky svätíc a baroková kamenná plastika od Dionýza Stanetiho. Z obdobia renesancie je zachovaný toskánsky stĺp kazateľnice, ako aj krstiteľnica z ružového mramoru najvýznamnejšieho kremnického medailéra Krištofa Füssla. V rokoch 1976 – 1996 prešiel hradný areál komplexnou obnovou. Počas nej bol v kostole sv. Kataríny inštalovaný moderný organ, jeden z najkvalitnejších nástrojov na Slovensku. Organ má tri manuály a pedál, 47 registrov a 3500 píšťal. Vďaka kvalitnému vyhotoveniu, intonácii píšťal, zvukovej koncepcii, rozmiestneniu a mimoriadne dobrým akustickým podmienkam priestoru poskytuje tento organ poslucháčovi originálny zvukový zážitok. Organ je okrem liturgickej hry pravidelne využívaný na koncertné účely a uskutočnilo sa na ňom aj viacero CD nahrávok.

 

SEV.VEZA.-Interier-final-selec.-2984.-2996

 

Najstaršou stavbou hradného komplexu je karner z prvej polovice 14. storočia, ktorý mal dve funkcie. Spodná časť objektu slúžila ako kostnica a vrchná časť plnila funkciu kaplnky.
Vstup do hradu zo severu chránila severná veža. Pochádza z druhej polovice 14. storočia a má tvar hranola s tromi poschodiami a priechodom na prízemí. Pôvodne bola o jedno poschodie nižšia, posledné poschodie pristavali až po požiari v roku 1560. Pri tejto prestavbe vznikli aj renesančné klenby priechodu a prvého poschodia. Veža má na vonkajších stranách strieľne a smolný nos, ktoré chránili vstupný padací most. Koncom 19. storočia ho nahradil dnešný pevný kamenný. V severnej veži je na prvých dvoch poschodiach inštalovaná expozícia Z archeologického výskumu Mestského hradu v Kremnici a v podkroví expozícia Obrana mesta.
Najväčšou svetskou stavbou hradného areálu je radnica zo 14. storočia. Koncom 19. storočia bola pôvodne päťpodlažná budova v dôsledku statického narušenia znížená o dve poschodia, zachoval sa len suterén a prízemie. Radnica, keďže je súčasťou hradieb, okrem reprezentatívnej funkcie plnila aj funkciu obrannú. Mestská rada v nej zasadala do roku 1560. V súčasnosti sa tu nachádza expozícia Barokové plastiky, ktorá prezentuje sochy z výzdoby dvoch kremnických kostolov.

HRAD-Exterier-final-selec.-0626

 

Ďalším z objektov Mestského hradu je tzv. malá veža. Jej jadro súvisí s pôvodným opevnením. V 14. storočí siahala do výšky dnešného tretieho poschodia. Koncom 17. storočia bola nadstavaná poschodím pre zvony a bol tam umiestnený najväčší renesančný zvon Urban z roku 1588, ktorý má priemer 1,66 metra. V Malej veži je expozícia Kremnické zvony a zvonolejári doplnená zvukovými nahrávkami tunajších súčasných zvonov. Južná veža spája vstupným schodiskom hrad s mestom. Jednopriestorová hranolová stavba vznikla v druhej polovici 14. storočia a do 15. storočia tu sídlila fara. Po roku 1780 k nej pristavili kryté schodisko. Južná veža v súčasnosti slúži ako vstup do hradu pre verejnosť od hlavného historického námestia.

Mestský hrad je prirodzenou dominantou mesta. Vďaka svojej jedinečnej atmosfére priťahuje tak organizátorov kultúrnych podujatí, ako aj návštevníkov. Každoročne sa v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky koná niekoľko podujatí rôzneho charakteru.
Kostol sv. Kataríny je vďaka výnimočnej akustike obľúbeným koncertným miestom. Múzeum mincí a medailí v Kremnici pravidelne usporadúva v Kostole sv. Kataríny koncerty v predsviatočnom období Veľkej noci a Vianoc. Pozvanie na účinkovanie prijímajú hudobníci a hudobné zoskupenia pestrého žánrového zamerania – chrámové zbory, folklórne súbory, interpreti vážnej hudby či jazzoví hudobníci. V Kostole sv. Kataríny vystupovali napríklad Marián Varga a Moyzesovo kvarteto, Jozef Lupták a Boris Lenko, Dodo Šošoka, Felix Slováček, Szidi Tobias či Lucie Bílá. Mestský hrad je priestorom pre viacero obľúbených múzejných podujatí. V máji sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí už tradične koná Noc múzeí a galérií. Hlavnou ideou podujatia je predstaviť múzeum a jeho expozície v netradičnom duchu – prostredníctvom nočnej prehliadky. Brány Mestského hradu sú pre návštevníkov otvorené aj po zotmení, a tak majú možnosť uvidieť pamiatku takpovediac „v inom svetle“. Okrem nočných prehliadok je pre návštevníkov pripravený vždy bohatý sprievodný program, ktorý návštevu múzea dokáže premeniť na nevšedný zážitok pre deti aj dospelých – divadelné predstavenia, hudobné vystúpenia, špeciálne tematické prehliadky, aktivity pre rodiny s deťmi (ručná razba mincí, ryžovanie zlata, lukostreľba, tvorivé dielne). Rodinné podujatia ponúka múzeum svojim návštevníkom aj v lete – či už formou večerných prehliadok pod názvom Letné noci múz alebo ako rodinný Piknik v areáli hradu. Mestský hrad je atraktívnym priestorom aj pre iných organizátorov, ktorí ho radi využívajú ako miesto konania svojich podujatí. Asi najznámejším z nich je festival organovej hudby Kremnický hradný organ, vďaka ktorému majú návštevníci možnosť vypočuť si renomovaných hráčov na tento kráľovský hudobný nástroj z celého sveta. Koncerty a vystúpenia sa tu konajú aj v rámci festivalu Petra Michalicu Hudba pod diamantovou klenbou, európskeho festivalu poézie, divadla a hudby Capalest či v rámci európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. Okrem toho je táto pamiatka obľúbeným miestom pre svadobné obrady, pre ktoré ponúka romantickú scenériu.

 

DSC00168

 

 

Text a foto: archív NBS - Múzea mincí a medailí Kremnica
www.nbs.sk

  www.muzeumkremnica.sk
www.facebook.com/muzeumKremnica

suunto banner

 

dobrekufre1

kupele

gfbannerdobrekufrealpine

ASP banner cestujeme 456x270

asolo banner

vertikal banner1

AnglickeFrazy