• Cestovanie
  • Rozhovor
  • Bývanie
  • Príroda
  • História
  • Relax
  • Technika
  • Auto - Moto
  • 1
  • 2

Čachtický hrady - príbeh Alžbety Báthory

cachtice011

Táto kultúrna pamiatka predstavuje jednu z dominánt Malých Karpát. Nachádza sa medzi obcou Čachtice a obcou Višňové. Hrad je situovaný na vápencovom brale v výške 350 metrov nad morom. Stavba stredovekého kamenného hradu súvisela s tatárskym vpádom do Uhorska. Výstavba Čachtického hradu začala v 1. polovici 13. storočia na podnet panovníka Bela IV. Hrad bol vybudovaný Kazimírom z rodu Hunt-Poznan v 13. storočí. Kráľovský hrad sa postupne rôznym spôsobom – darom, kúpou, či násilným ovládnutím dostával do rúk viacerých rodov.

cachtice012

Na konci 13. storočia sa hradu zmocnil Matúš Čák Trenčiansky. V roku 1392 daroval hrad kráľ Žigmund Stiborovi zo Stiboríc za jeho verné služby. Po Stiborovej smrti hrad Čachtice vlastnil jeho rovnomenný syn a to až do roku 1434. Pravdepodobne vtedy prikročili k prestavbe jestvujúceho pôvodného hradu a rozšíreniu o veľké nádvorie s gotickou kaplnkou, obkolesenie hradu parkánovými múrmi s ochodzou a cimburím, hospodárskymi budovami, dielňami a tunelovitým vchodom. Panovníci, aj Stiborovci, dôsledne dbali o to, aby hrad bol pevnosťou, ktorá odolá náporom všetkých nepriateľov. Kráľ Žigmund daroval hradné panstvo v roku 1436 Michalovi Orsagovi de Gut. Tento rod sa tiež staral o hrad a jeho vybavenie. Keďže bol v jeho rukách 130 rokov, zanechal na ňom stopy v podobe ďalších

úprav. Rodina Orsagovcov dala v priestore hradu vybudovať hradnú kaplnku a v centrálnej časti hradu sa vybudoval dvojkrídlový palác, ktorý zmenil celkovú podobu hradu na významné šľachtické sídlo. Po smrti posledného z rodu Orságh, dal kráľ Maximilián hrad do zálohy Uršule Kanižajovej, vdove po Tomášovi Nádašdym. Jej syn František Nádašdy I. hradné panstvo od panovníka odkúpil v roku 1602. Po jeho smrti v roku 1604 zdedila panstvo manželka Alžbeta Báthoryová – známa ako krvavá čachtická pani, ktorá však žila v kaštieli v Čachticiach. Alžbeta Bathoryová sa narodila v roku 1560 v Nyírbátore. Keď dosiahla vek dospelosti, čiže v tom období 15 rokov, stáva sa manželkou Františka Nádašdyho. Majú spolu 5 detí. Uršula a Andrej zomierajú ako novorodené a zostáva Katarína, Anna a Pavol. Alžbeta Bathoryová sa preslávila tým, že mučila mladé dievčatá. Toto všetko mohlo byť spôsobené tým, že Báthoryová mala rodičov z tej istej rodiny, len z iných vetiev. U nej mohla nastať degenerácia mozgu, ktorá spôsobila tieto agresívne črty povahy. Alžbete Báthoryovej pomáhali jej sluhovia: Ján Ujvári (Ficko), Katarína Benecká, Dorota Sentéš, Ilona Jó. Týranie a vraždenie dievčat údajne vykonávala nepretržite v rokoch 1585 – 1610. Dievčatá týrala horiacimi sviečkami, rozpáleným železom, pichala ihlicami, polievala studenou vodou na mraze. Nie vždy ich zabila. Svedkovia vypovedali, že videli dievčatá také popálené, že nemohli nastúpiť do koča. Mučením oslavovala aj Vianoce – vyslanci palatína Turza ju pristihli pri mučení tesne po Vianociach. Keď dievčatá skonali ich tiel sa zbavovali rôznymi spôsobmi, mŕtvoly pochovávali na cintorínoch, v poliach, v obilných jamách. Mnohokrát ich zahrabali tak nedbanlivo, že rozkladajúce sa telá vyhrabali psy a roznosili ich po dvore kaštieľa.
Besnenie Alžbety Bathoryovéj sa skončilo 29. decembra kedy ju Juraj Thurzo prichytil pri mučení v kaštieli Nadašdyovcov. Nechal ju uväzniť na Čachtickom hrade a prístup k nej mali iba príbuzní, kazatelia a žena, čo jej nosila jedlo. Služobníci pani grófky boli zatknutý a odvedený na súd, kde ich odsúdili na trest smrti. Samotná Bathoryová zomiera 21. augusta 1614 vo veku 54 rokov na Čachtickom hrade. Nie je možné určiť kde je krvavá grófka pochovaná údajne by sa malo jej telo nachádzať v kostole sv. Ladislava v Čachticiach. V súčasnosti patrí Čachtický hrad pod obec Čachtice.  Obec sa snaží hrad čo najlepšie zakonzervovať ako kultúrnu pamiatku.

cachtice010

Z toho dôvodu sa zrealizovali aj rekonštrukčné práce, ktoré pokračujú doteraz. Hrad prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v rokoch 2012 až 2014. Pri týchto prácach sme sa zamerali hlavne na centrálnu časť hradu. V tomto priestore sa zakonzervovali múry dvojkrídlového paláca a sprístupnili sa miestnosti zavalené sutinou. Sprístupnila sa obytná veža, kde bola väznená Alžbeta Bathoryová a v druhom nádvorí hradu sa zrekonštruovala hospodárska budova. Rekonštrukčné práce pokračovali aj v roku 2015, kedy sa začalo s prácou na druhej vstupnej bráne do hradu. Do budúcnosti by chcela obec Čachtice rozbehnúť aj archeologické výskumy v priestore druhého nádvoria hradu, kde sa malo údajne nachádzať väzenie. Hrad patrí medzi vyhľadávané turistické lokality pre ľudí z celého okolia. Okrem domácich návštevníkov prichádzajú k nám aj turisti zo zahraničia. Navštívili nás turisti zo Spojených štátov amerických, Argentíny, Brazílie, Mexika, Nemecka, Maďarska, Číny a dokonca aj z Japonska. V rámci kultúrneho programu hradu sa organizujú aj podujatia ako napríklad: Otvorenie letnej turistickej sezóny, premietanie dokumentárnych filmov a do budúcnosti plánujeme aj nočné prehliadky hlavne v letnom období. Pre našich návštevníkov poskytujeme aj prehliadku na Čachtickom hrade v cudzom jazyku, napríklad: anglický a nemecký jazyk.

 

text: cachtice.sk
foto: cachtice.sk, Miroslav Dobiaš, alzbeta-bathory.cz
www.cachtice.sk
www.batory.sk
www.alzbeta-bathory.cz

cachtice005

cachtice006

cachtice002

cachtice003

cachtice004

suunto banner

 

dobrekufre1

kupele

gfbannerdobrekufrealpine

ASP banner cestujeme 456x270

asolo banner

vertikal banner1

AnglickeFrazy