• Cestovanie
  • Rozhovor
  • Bývanie
  • Príroda
  • História
  • Relax
  • Technika
  • Auto - Moto
  • 1
  • 2

Národný žrebčín Topoľčianky

kone-2

Národný žrebčín „Topoľčianky“ š.p. patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny. Je špecializovaným zariadením pre chov koní v objektoch s premyslenou architektúrou, urbanistickým riešením a citlivým zakomponovaním historicky vzácnych budov do okolitej prírody. Svojim významom patrí medzi dôležité európske šľachtiteľské a chovateľské centrá ušľachtilých teplokrvných koní. Žrebčín bol založený v roku 1921. Zameriava sa na chov shagya - arabského, lipicanského, huculského, arabského plnokrvného a športového koňa – Slovenský teplokrvník. Z uvedeného je zrejmá jeho jedinečnosť v tom, že mimo Topoľčianok nie je v Európe zariadenie, v ktorom by sa chovalo päť čistokrvných plemien koní. Priemerná početnosť stáda predstavuje 550 kusov. Časť zariadení žrebčína je umiestnená na teritóriu známeho Topoľčianskeho zámku – letného sídla prvého prezidenta Československejrepubliky T. G. Masaryka. Súčasťou je aj hipologická expozícia s množstvom zaujímavých exponátov. Na rozlohe viac ako 1000 ha sa nachádzajú jednotlivé chovné objekty a strediská Národného žrebčína. Tie boli postupne budované v priebehu rokov 1921 – 1930. Dispozičné riešenie a ich rozmiestnenie môžu aj dnes slúžiť ako vzor komplexného riešenia zootechnických, biologických a sociálnych potrieb reprodukčného procesu v chove koní. Za hranicami Slovenska je žrebčín známy svojimi chovateľskými produktmi vzácnych genetických zdrojov a športových koní, ktoré sa etablujú v parkúrových, drezúrnych, záprahových, voltížnych a vytrvalostných jazdeckých disciplínach. Známy je aj svojou Klasickou topoľčianskou školu s lipicanskými žrebcami, ktorá reprezentovala žrebčín v mnohých krajinách.

kone-1

Národný žrebčín „Topoľčianky“ š.p. vo svojich priestoroch ponúka aj nasledujúce služby návštevníkom:

- prehliadku jazdiarne s odborným výkladom

- prehliadku hipologickej expozície chovu koní - ojedinelého svojho druhu na území SR

- prehliadku všetkých chovateľských objektov s odborným výkladom

- jazdu na koni, záprahy na objednávku (dvojzáprah, štvorzáprah)

- svadobné koče

- hubertove jazdy

- eventy a prezentácie pre rôzne firmy a ich klientelu

Svojou činnosťou podporuje jazdecké športové disciplíny ako záprahy, drezúra, parkúr, voltíž, vytrvalostné jazdenie a dostihy. Každoročne organizuje množstvo športových a kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sú prístupné verejnosti.

www.nztopolcianky.sk

suunto banner

 

dobrekufre1

kupele

gfbannerdobrekufrealpine

ASP banner cestujeme 456x270

asolo banner

vertikal banner1

AnglickeFrazy