• Cestovanie
  • Rozhovor
  • Bývanie
  • Príroda
  • História
  • Relax
  • Technika
  • Auto - Moto
  • 1
  • 2

Zelené bývanie

Pasivita sa ako vlastnosť ľudí veľmi necení. Združenie ArTUR (Architektúra trvalo udržateľného rozvoja) však v presadzovaní myšlienok udržateľného stavania, obnovy a bývania, pasívne určite nie je. Predsedníčka združenia Zuzana Kierulfová, ktorá nám pomohla zorientovať sa v tomto zelenom bývaní, sama navrhuje domy, kde pojem PASÍVNY je naopak veľkým plusom.

Aký je rozdiel medzi pojmami ekologický, nízkoenergetický, pasívny?

Ekologická aj zelená architektúra je pojem, ktorý nám navodzuje architektúru využívajúcu rôzne prvky prírody, hoci v súčasnosti sa k tomu začína pridávať aj šetrenie energie. Nízkoenergetická a pasívna architektúra sú zamerané len na spotrebu energie. Nízkoenergetické domy - majú zlepšenú izoláciu tak, že majú spotrebu tepla na vykurovanie 50 kWh/m2/rok. Mali by mať riadené vetranie s rekuperáciou tepla a zníženú vzduchovú priepustnosť cez netesnosti a konštrukciu. Pasívne domy - sú veľmi dobre tepelne izolované s využitím pasívnych solárnych ziskov. Majú spotrebu tepla na vykurovanie do 15 kWh/m2/rok (pri obnove starých domov 25 kWh/m2/rok). V kritériách je obmedzená aj energia na chladenie a ostatná elektrická spotreba, takže riešenie je komplexnejšie. Teplo sa šetrí dobrou izoláciou, riadeným vetraním a veľmi malou vzduchovou priepustnosťou cez netesnosti a konštrukciu.

Aké materiály sa používajú pri ich výstavbe?

Ak chceme postaviť dom, ktorý by najmenej negatívne vplýval na životné prostredie, bol by to pasívny dom z prírodných materiálov v kombinácii s recyklovanými. Na Slovensku sú dostupné a používajú sa prírodné materiály ako sú: drevo, hlina, slama, konope, ovčia vlna, drevovlákno, korok. Z recyklovaných materiálov sú vhodné: rozvláknená (fúkaná) celulóza, penové sklo, plné pálené tehly a drevo z rozobratých stavieb. Na strechu EPDM fólia a vegetačná vrstva. Prírodné materiály sú vhodnými, overenými a trvácnymi stavebnými materiálmi. Vedia vytvoriť prostredie, ktoré je nám prirodzené, udržujú príjemnú rovnomernú vlhkosť prostredia a teda pozitívne vplývajú na naše zdravie. Takéto bývanie je potom vhodné aj pre alergikov. Oplatí sa to kombinovať s riadeným vetraním a pelovým filtrom a potom sa stáva dom najlepším útočiskom proti sennej nádche. Prírodné materiály neobsahujú prchavé látky a teda aj práca s nimi je zdravšia a príjemnejšia. Z ekologického hľadiska, ak použijete prírodné materiály, podporíte regionálnu výrobu aj pracovnú silu; použijete materiály, ktoré majú menej zabudovanej energie a majú jednoduchú recykláciu priamo u vás na záhradke alebo v dome. Pri práci tak nevytvoríte nechcený odpad, ktorý treba vyviesť na skládku.

Je potrebné pri stavbe takéhoto typu domu povolávať špeciálnych odborníkov?

Dom z prírodných materiálov sa dá stavať aj svojpomocne, no určite sa nedá v tom prípade vyhnúť aj chybám. Pasívny štandard je o niečo ťažšie v súčasnej dobe stavať svojpomocne. Samotní architekti a remeselníci majú zatiaľ s kvalitou stavby, ktorú pasívny štandard vyžaduje, problémy.

Hrá pri stavbe takýchto domov poloha – teplé či chladné oblasti na Slovensku, svetové strany, rovina, kopce...?

Samozrejme – lokalita a orientácia domu vždy hrala tú najdôležitejšiu úlohu. To iba ignorancia ľudí a snaha o šetrenie na projekte rozšírila katalógové domy, ktoré sú používané bez ladu a skladu, bez akceptovania dôležitých a logických zásad. Pri pasívnych domoch je orientácia na juh a bez tienenia inými domami kľúčová, vzhľadom na to, že sa v zime maximalizujú slnečné zisky a v lete sa dá ľahšie ochrániť proti prehrievaniu previsom strechy.

Sú ekologické či pasívne domy nákladnejšie na výstavbu?

Takéto domy sú nákladnejšie, lebo sú kvalitnejšie - s perspektívou do budúcnosti. Zvýšené náklady sú na kvalitnejšie okná, lepšiu (hrubšiu) izoláciu a riešenie detailov. (Životnosť izolácií je ale oveľa dlhšia, ako obdobie, ktoré sa hodnotí. Po správnom prepočte sa cena za 1 ušetrenú kilowatt hodinu pohybuje pri tepelnej izolácii od 2-6 centov za kWh, teda hlboko pod cenu energie. A navyše netreba zohľadniť v rovnakej miere budúce náklady na likvidáciu alebo budúce náklady vytvorené dnes znečistením prostredia.) Pre pasívne domy sú najvhodnejšie vykurovania založené na malých tepelných čerpadlách rôznych typov, ktoré zároveň produkujú teplú úžitkovú vodu. Dá sa napríklad využiť aj kombinácia akumulačnej piecky na drevo a slnečných kolektorov. Správne navrhnuté pasívne rodinné domy majú spotrebu pre celú domácnosť, teda všetkých spotrebičov, ohrevu teplej vody aj na vykurovanie niečo medzi 3500 a 5000kWh ročne. Kto vsadí na pasívny štandard má dom, ktorý bude predajný v budúcnosti a kde sa nebude treba báť nákladov na prevdázku.

Je možné z domu postaveného štandardným spôsobom s klasickým ústredným kúrením, vytvoriť dom aspoň sčasti priateľský k prírode?

Väčšina domov sa dá obnoviť na úsporný dom, ktorý využíva prírodné materiály na zateplenie a povrchy v interiéri. Je potrebný kvalitný projekt, ktorým sa navrhne koncepcia zmien, zateplenie, výmena alebo repasovanie starých okien a úpravy vykurovania. K zníženiu tepelných strát napomôže aj obmedzenie vzduchovej priepustnosti vyriešením detailov okolo okien, dverí a napojenia konštrukcií. Regulované vetranie so spätným získavaním tepla je tiež súčasťou úsporného domu, ktorý chceme obnovou dosiahnuť.

Sú na Slovensku aj pasívne bytové domy, či iné verejné stavby?

Pripravuje sa niekoľko bytových domov, ktoré sú blízko pasívnemu štandardu, a je len otázkou času, kedy to bude štandard. Už teraz je bytový trh presýtený, a developeri budú musieť vymyslieť nové argumenty, aby nalákali nájomníkov – pasívny štandard je overený a v zahraničí sa presadil aj práve kvôli finančnej výhodnosti všetkých zainteresovaných.

Aké typy domov v súčasnosti vyhľadávajú slovenskí klienti?Sú klienti na Slovensku otvorení novým materiálom a postupom?

Väčšina slovenských klientov hľadá výstavbu domov v cenovej relácii od 120-160 000 tis €. Záujem je o menšie domy pre štvorčlenné rodinny. Kvalitná stavba dnes stojí minimálne 1000€/m2 a súkromný investor si dnes radšej doplatí za kvalitu a úspornosť. Pasívny štandard je možné uplatniť pre akýkoľvek druh stavby a vzhľad. Príkladom môžu byť pasívne domy z ateliéru Createrra, ktoré sú vždy prispôsobené investorom a lokalite. Pasívny dom nemusí byť postavený z prírodných materiálov, ale investor, ktorému záleží aj na budúcnosti, sa často nechá prehovoriť na uplatnenie prírodných materialov v interiéri.

Viac z tejto kategórie: Postavte si modernú drevostavbu »

suunto banner

 

dobrekufre1

kupele

gfbannerdobrekufrealpine

ASP banner cestujeme 456x270

asolo banner

vertikal banner1

AnglickeFrazy